Ανακατασκευές Πρατηρίων Καυσίμων

Η τεχνική εταιρία EMEC (Electrical Mechanical Engineering Constructions) συστάθηκε με σκοπό την τοποθέτηση της στο χωρο των ηλεκτρομηχανολογικών έργων και κατασκευών πρατηρίων υγρών καυσιμων.

Απαρτίζεται από στελέχη με πολυετή εμπειρία στον τομέα των πρατηρίων και έχει στην διάθεση της έμπειρο προσωπικό και σύγχρονο εξοπλισμό για την κατασκευή αυτων.

Ολα αυτά τα χρόνια έχουμε κατασκευάσει και συντηρούμε πάρα πολλά  πρατήρια σε κάθε γωνία της Ελλάδος και έχουμε συνεργαστεί με όλες τις μεγάλες εταιρίες του χώρου
Στο χώρο των πετρελαιοειδών συνεργάζομαστε με τις εταιρίες Shell, Elinoil και EKO

Ξεκινώντας από το μηδέν και δίνοντας μεγάλη βάση στη σωστή μελέτη και στο σχεδιασμό ενός πρατηρίου υγρών καυσίμων, αναλαμβάνουμε ένα έργο από το στάδιο της έκδοσης των απαραίτητων αδειών έως και την τελευταία εργασία κατασκευής του.

Η πείρα και η εξειδίκευση στον τομέα αυτό, μας επιτρέπει την κατασκευή και συντήρηση μεγάλου εύρους εργασιών όπως:

  • Πρατήρια υγρών καυσίμων
  • Πρατήρια υγραερίου
  • Μικτά πρατήρια καυσίμων
  • Εγκαταστάσεις διανομής υγρών καυσίμων
  • Εγκαταστάσεις διανομής υγραερίου
  • Αντιεκρηκτικές εγκαταστάσεις
  • Κάθε είδους εξειδικευμένη εργασία στον τομέα πετρελαιοειδών.